Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ SUROWCA DRZEWNEGO

 

Sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku.

I. SPRZEDAŻ OFERTOWA (tj. w ramach zawartych z Nadleśnictwem umów sprzedaży):

1) Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się we wzorach umów (do pobrania poniżej)

2) Ewentualne reklamacje surowca drzewnego zakupionego w ramach umów należy złożyć według zasad określonych w umowie. Pomocny będzie wzór zgłoszenia reklamacyjnego.

II. SPRZEDAŻ DETALICZNA:

1) Odbywa się bezpośrednio w leśnictwach, gdzie otrzymają Państwo informacje o dostępności surowca oraz zasadach i terminach odbioru. Kontakty do leśnictw dostępne TUTAJ.

2) Obowiązujące ceny na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży w ramach puli detalicznej określa Decyzja nr 2/2017 z dnia 10.02.2017r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów. (do pobrania poniżej)

3) Ewentualne reklamacje surowca drzewnego zakupionego w ramach sprzedaży detalicznej należy złożyć według Zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji drewna określonych w Zarządzeniu nr 4/2017. (do pobrania poniżej)