Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ SUROWCA DRZEWNEGO

 

Sprzedaż surowca drzewnego w 2019 roku odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 66 z dnia 7 września 2018 roku oraz Decyzji nr 164 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

I. SPRZEDAŻ OFERTOWA (tj. w ramach zawartych z Nadleśnictwem umów sprzedaży):

1) Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się we wzorach umów (do pobrania poniżej)

2) Ewentualne reklamacje surowca drzewnego zakupionego w ramach umów należy złożyć według zasad określonych w umowie. Pomocny będzie wzór zgłoszenia reklamacyjnego.

II. SPRZEDAŻ DETALICZNA:

1) Odbywa się bezpośrednio w leśnictwach, gdzie otrzymają Państwo informacje o dostępności surowca oraz zasadach i terminach odbioru. Kontakty do leśnictw dostępne TUTAJ.

2) Obowiązujące ceny na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży w ramach puli detalicznej określa Decyzja nr 3/2019 z dnia 11.03.2019r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów. (do pobrania poniżej)

3) Ewentualne reklamacje surowca drzewnego zakupionego w ramach sprzedaży detalicznej należy złożyć według Zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji drewna określonych w Zarządzeniu nr 4/2017. (do pobrania poniżej)