Asset Publisher Asset Publisher

ZAKOŃCZENIE KAMPANII ODNOWIENIOWEJ

W dniu 22 04. br. na zakończenie i podsumowanie akcji odnowieniowej zorganizowano wyjazdową naradę terenową w której terenowi i biurowi pracownicy nadleśnictwa wspólnie posadzili ostatnią przeznaczoną do odnowień powierzchnię na swoim terenie.

Prace wykonywano w oddziale 117 b Leśnictwa Kruk odnawiając gniazdo powstałe w wyniku cięć rębnych.

Zebranych powitał p. Nadleśniczy, który po przedstawieniu załodze przybyłych gości podsumował  przeprowadzoną kampanię odnowieniową. Po omówieniu przez p. Zastępcę Nadleśniczego techniki sadzenia i zwróceniu uwagi na istotne aspekty z BHP przy pracach odnowieniowych wspomniane przez Specjalistę ds. BHP, przy sprzyjającej pogodzie uczestniczący w akcji sprawnie posadzili kilkaset sadzonek Buka zwyczajnego. Od strony merytorycznej prace nadzorowali Dyrektorzy RDLP w Radomiu, a nad całością przedsięwzięcia od strony duchowej czuwali zaproszeni goście - Kapelan Leśników Ks. Stanisław Wlazło i Proboszcz Parafii w Suchedniowie Ks. Marek Migocki. Po wykonanej pracy był czas na poczęstunek i zasłużony odpoczynek przy ognisku.

   Ogółem w tegorocznej akcji odnowieniowej w suchedniowskich lasach wysadzono ponad 300 tysięcy sadzonek drzew na powierzchni prawie 50 ha.