Asset Publisher Asset Publisher

„RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC®”

Po raz kolejny okazało się, że leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów z SGS-u w ramach audytu wznawiającego od 27 do 29 marca sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali nadleśnictwa Łagów i Kielce położone w Puszczy Świętokrzyskiej.

 

Audytorzy pod przewodnictwem Pawła Wiktorowicza prowadzili rozmowy z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictw. Podczas terenowej części audytu interesowało ich przestrzeganie zasad BHP, w tym wyposażenie pracowników zatrudnionych przy pracach leśnych, zagadnienia związane z ochroną nieleśnych siedlisk przyrodniczych, zagospodarowanie lasów w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, powierzchnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF oraz inne aspekty związane z prowadzeniem prac leśnych. Audytorzy docenili sposób zagospodarowania stref przejściowych pomiędzy różnymi ekosystemami tzw. ekotonów opracowany i wdrożony na terenie RDLP w Radomiu. Byli także pod wrażeniem świętokrzyskiej, akurat w końcu marca srogiej przyrody – odwiedzili nie tylko lasy gospodarcze, ale też rezerwat przyrody „Sufraganiec”, czy pomnik przyrody nieożywionej „Ciosowa” – odsłonięcie geologiczne czerwonego piaskowca, tzw. tumlińskiego.

Na spotkaniu zamykającym w biurze Nadleśnictwa Kielce audytor Paweł Wiktorowicz zarekomendował wznowienie certyfikatu. Oznacza to, że prowadzona przez leśników gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę lasów.

 

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 30 kwietnia 2018 r., a nowy będzie obowiązywał przez kolejne 5 lat.